Marketlerin ekmek için ödeyeceği fiyat muhakkak oldu

Ticaret Bakanlığı, ekmek üreticilerine yapılacak minimum ödeme fiyatını tekrar belirlerken, büyük ölçekli perakende işletmeler ve tedarikçilerce ekmek üreticisine yapılacak ödeme meblağı, tarife fiyatının en az yüzde 80’i olarak uygulanacak.

Ticaret Bakanlığının Perakende Ticarette Uygulanacak Prensip ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’i Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle, yönetmeliğin zincir marketler tarafından üreticilere yapılacak ödemelere ait kimi kararları yürürlükten kaldırılırken, kelam konusu karar, “üretici ve tedarikçiye yapılacak ödeme ve iadeler” başlığıyla yine düzenlendi.

Buna nazaran, azami fiyatları tarifeyle belirlenen süratli tüketim mallarının temini karşılığında üreticiye ünite ölçü başına yapılacak ödeme, tedarikçiler ile büyük mağaza, zincir mağaza, bayi işletme ve özel yetkili işletmeler için tarifedeki azami fiyatın yüzde 80’inden az olamayacak. Büyük mağaza, zincir mağaza, bayi işletme ve özel yetkili işletmeler tarafından ödemenin tedarikçiye yapılması halinde, üreticiye yapılacak ödeme fiyatına ek olarak, tarife fiyatı ile üreticiye yapılacak ödeme meblağı ortasındaki farkın en az yarısı, bu perakende işletmeler tarafından tedarikçiye ödenecek.

Büyük mağaza, zincir mağaza ve tedarikçilerce bir gün içinde teslim alınan kapsamdaki malların en fazla yüzde 5’i satılamadığı gerekçesiyle iade edilebilecek.

AMAÇ, PİYASA BOZUCU ETKİYİ ORTADAN KALDIRMAK

Ticaret Bakanlığından edinilen bilgiye nazaran, yönetmelik değişikliği, dağıtım kanalında büyük ölçekli perakende işletmelerden başlayarak üreticilere kadar uzanan piyasa bozucu etkiyi ortadan kaldırmak ve denk güçteki oyuncular ortasındaki pazarlık dinamiğini özgürleştirmek emeliyle yapıldı.

Sektör paydaşlarının görüş ve katkılarıyla hazırlanan yönetmelik değişikliğiyle, zincir market üzere büyük ölçekli perakende işletmelerce ekmek üreticilerine yapılacak taban ödeme oranları tekrar düzenlendi, bu sayede ekmek tedarikçilerinin de ticari hayatlarına devam edebilmelerine imkan sağlandı.

Büyük ölçekli perakende işletmelerce ve tedarikçilerce ekmek üreticisine yapılacak ödeme meblağı, tarife fiyatının en az yüzde 80’i olacak halde güncellendi. Ekmek üreticisine yapılacak ödeme fiyatıyla tarife fiyatı ortasındaki farkın en az yarısının yani tarife fiyatının en az yüzde 10’unun ekmek tedarikçilerine ödenmesi sağlanacak.

TÜKETİCİ DE KORUNACAK

Düzenlemeyle, bakkal üzere küçük ölçekli perakende işletmeler ile ekmek üreticileri ortasındaki pazarlık dinamiği özgürleştirilerek tüketicinin ekmeğe daha ucuza ulaşabilmesinin önünün açılması planlanıyor.

Bu kapsamda, tüketicinin, ekmek için belirlenen azami fiyatların altında fiyatla ekmek temin edebilmesine imkan sağlamak maksadıyla, bakkal üzere küçük ölçekli perakende işletmelerin ekmek üreticisine tarife fiyatının minimum oranında ödeme yapması zaruriliği kaldırıldı. Böylelikle, ekmek üretiminde planlamanın daha gerçekçi biçimde yapılabilmesine imkan sağlanarak ekmek israfıyla çabaya de katkı sağlanması hedefleniyor.

KAYNAK: AA

Yorum yapın